Segmentering

Vi lägger grunden till en stark kundinsikt. Du får en överskådlig bild av din existerande och potentiella marknad och blir relevant och resurseffektiv.

Vi bryter upp din kunddatabas i segment för att hitta likheter och olikheter. Vi förintar fördomar, slår hål på gamla sanningar och hittar nya insikter. Du får en nyanserad bild av kundernas behov, beteenden och preferenser. Det hjälper dig fokusera dina resurser rätt; var du ska prioritera dina marknadsföringsinsater, vilka kanalval du ska göra eller vilken prissättning du ska välja. Du ökar din möjlighet att kommunicera effektivt och knyta en starkare relation till dina kunder. Inte minst blir du relevant, vilket är nyckeln till effektiv marknadsföring.

Genom segmentering blir kunden en synlig del i organisationen. Det bidrar till att flera avdelningar och funktioner kan vara med och stötta hela kundresan, i allt från produktutveckling till försäljning och marknadsföring. Dessutom blir det enklare att följa upp KPI:er och lönsamhet.

Vi hjälper dig ställa de rätta frågorna tidigt i processen och ser till att segmenteringen

stöttar ett klart och tydligt syfte. Den stra-tegiska segmenteringen ska peka ut riktningen och fungera hela vägen upp till en databasdriven segmentering. Oavsett om det rör sig om ompositionering, uppbyggnad av ett lojalitetsprogram, etableringsstrategier eller kanalförflyttningar, kan segmenteringen samverka med redan pågående förändringsprocesser, förstärka dem och bli en del av företagets framåtrörelse. Till exempel är seg-mentering en bra metod för lyckade leanprocesser.

Ingen segmentering är den andra lik, men med tydliga modeller ser vi till att ni aldrig vilse. Vi utgår från kunddatabasen, tillför extern data med hjälp av conzoom® och branschspecifik data och kopplar på undersökningsdata för att skapa ett värdefullt 360 graders perspektiv. Tillsammans kan lyfta din verksamhet och göra er ledande genom en skarp kundinsikt.

Ring oss så berättar vi mer om segmentering!

Vi hjälper gärna till!

+45 7020 5046