Profilering

Det finns nog inte en marknad där det inte är kamp om kunderna. Därför är det viktigare än någonsin att du sticker ut från konkurrenterna, och ger rätt budskap till rätt kund. Detta kan conzoom® hjälpa dig med.

Du vet säkert en del om dina kunder och kanske vart de bor. Men har du verkligen hela bilden? Med en conzoom®rapport kartlägger vi din marknad och ditt kundregister. Genom att skapa en profil ger vi dig insikt om de kunder du har idag så att du kan bli bättre på att nå fler imorgon.

En conzoom®rapport ger dig en tydlig bild av ditt kundregister i text, diagram och kartor. Vi visar var kunderna bor, vilken conzoom®typ som är vanligast och hur din kundbas ser ut i förhållande till den svenska befolkningen som helhet.

Kunskap om kundkretsen ger dig den bästa utgångspunkten för att analysera och kartlägga marknader. Såväl outnyttjade, potentiella marknader som dina redan existerande och närliggande. conzoom® hjälper dig att förstå hur olika kundgrupper beter sig. Med en conzoom®rapport i din hand är du bättre rustad att möta marknader, både idag och i framtiden. Vi hjälper dig gärna med detta!

Ring oss för mer om Profileringen

Vi hjälper gärna till

+45 7020 5046

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.  

Hur gör jag för att få en conzoom®rapport?
Du skickar ett kundregister till oss med adresser på kunderna. Vi behöver inte namn en utan bara en kund per rad i en fil. (Helst som .csv-fil)
Jag saknar fullständiga adresser kan ni skapa en conzoom®rapport?
Ja, vi kan göra men då på postnummer vilket inte blir lika precist som på adress.
Jag har inga adresser men bara namn och personnummer, kan ni ta fram en conzoom®rapport åt mig?
Ja, men vi behöver adresssätta registret först. Kontakta oss för att ordna detta.