Om Geomatic

Geomatic är ett data- och analyshus som arbetar både inom den offentliga och privata sektorn med rådgivning om och behandling av data, dataanalyser, -berikning och -strukturering. 

Vi har många års erfarenhet av analyser som kombinerar demografiska data med geografi, beteendedata, kunddata och liknande data, och vi hjälper våra kunder både att förstå, rensa och underhålla sina data, samt att använda dem på ett optimalt sätt genom att använda rätt data till rätt uppgifter.

  

Det tror vi på

Vi vill öka förståelsen för vårt samhälle både i sin helhet och inom utvalda områden genom att samla in, uppdatera, berika och strukturera data. Vi hjälper våra kunder att optimera kvaliteten på sina data och hitta mönster som gör det möjligt för kunderna att ta rätt beslut - i en värld där mängden data är enorm. Detta gör vi med egna analyser och rapporter som tydliggör utmärkande drag och tendenser i vårt samhälle som kan visa sig i data. 

Att ha tillgång till data och kunskap är ett privilegium som även innebär ett ansvar att dela relevanta insikter som kan skapa värde och tillväxt för alla - och samtidigt bevara en god dataetik. Det har vi gjort sedan Geomatic grundades 2002, och hänsyn till etik och lagstiftning är ett naturligt ramverk för vårt arbete. 

 

Våra värderingar

PROFESSIONALISM

- Vår passion för att bidra till det maximala värdeskapandet. Vårt holistiska tänkande gör att vi kan se hela bilden utan att förlora ett öga för detaljer.

 

INNOVATION

- Förmågan att inspirera varandra till att hitta nya lösningar. Vi låter kreativiteten styra och formar den till värde och relevans.

 

OMTANKE

- Vår önskan att garantera att alla är i goda händer hos oss. Vårt förhållande till kunder och vår arbetskultur är baserade på empati och dedikerat teamwork.

 

TILLIT

- Vår integritet och öppenhet gör oss pålitliga. Vi möter varandra och våra kunder med en öppen och konstruktiv dialog.

Ring oss för mer om Geomatic

Vi hjälper gärna till!

+45 7020 5046 

Geomatic