Kundanalyser

Genom kundanalyser hittar vi tvillingar till din nästa kampanj, identifierar avhoppare innan de lämnar dig och synliggör var det finns potential för mer- och korsförsäljning. Vi hjälper dig helt enkelt att sälja dina produkter och tjänster till flera.

Genom att göra en gedigen genomlysning av din kundbas kan vi hitta mönster i denna. Vi kan hitta dina bästa kunder och visa hur lojala de är. Vi kan även hitta tvillingar till dina existerande bästa kunder och identifiera de som är på väg att lämna dig. 

Genom vår kundanalys hittar vi potentialen för merförsäljning, basen för nya produkter eller vilka kunder som kan köpa mer av dig under en längre tid. Kontakta oss gärna så kan vi prata mer om fördelarna det innebär att göra en kundanalys!

Ring oss för mer om Kundanalysen

Vi hjälper gärna till

+45 7020 5046

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. 

Vad behövs för att göra en kundanalys? 
Vi brukar kunna hitta mönster i de flesta kunddatabaser, men viss transaktionsdata behövs i regel. Kontakta oss för en fortsatt diskussion!