Hur vi arbetar

I ett nära samarbete med våra kunder bygger vi bryggan mellan strategiska mål och ope-rativa kampanjer för att tillföra kundinsikt i hela organisationen.

Vi har erfarenhet av en mängd segmenteringsprojekt. I början hamnade de ofta i en oöppnad pärm i bokhyllan eller blev ett retsamt fält i databasen. Vi såg att det fanns ett gap mellan strategiska segmenteringar och datadrivna CRM-segmenteringar. Övergripande marknads-segmenteringar baserade på undersökningar resulterade i sex konsumentkarika-tyrer, omöjliga att hitta i databasen. Avancerade modeller från analysavdelningen fick marknadsavdelningen att somna efter två av femtiotvå bilder in i metodpresentationen. Vi vet att båda perspektiven måste mötas för att samverka.

Segmentering ser vi därför som en del i ett ekosystem. Den insikt vårt arbete skapar förbättrar inte bara den externa kommuni-kationen, den skapar också bättre synergier mellan olika interna processer och avdelningar, till exempel mellan produktutvecklingen och marknadsföringen.

Tillsammans ser vi till att hela organisationen skapar förutsättningarna att bygga en långsiktigt fungerande segmentering. En Never Ending Story, som en av våra kunder kallar det.

Förutom att alltid ta hänsyn till organisationens behov, har vi erfarenhet av databaser, systemlösningar och datalagstiftningar. Vi samarbetar med reklambyråer, DM-byråer och ledande undersökningsföretag. Vi brinner för att göra våra segmenteringar operativa och njuter när vårt arbete resulterar i engagerande kundresor och kostnadseffektiv kampanjhantering. 

Vårt mål är att våra kunder ska bli ledande genom kundinsikt. 

Ring oss så berättar vi mer om hur vi kan arbeta tillsammans!

Vi hjälper gärna till!

+45 7020 5046