Dataförädling

Vem finns i andra änden av linjen? Vem skriver du till, eller vem betalar dina fakturor? Vi verifierar och kompletterar med ny kunskap om var dina kunder bor, vilka gemensamma värderingar som finns i området där de bor och vilka conzoom®typer som finns representerade i din kunddatabas

Har du mycket data om dina kunder men känner att du egentligen vet väldigt lite om dem?

Vi kan förädla dina data genom att tillföra mer kunskap om dina kunder. Förutom conzoom® klassificeringen kan vi tillföra information om exempelvis din kund bor i ett barntätt område, när husen är byggda eller vilken nivå på utbildning som finns i området.

Vi kan tillföra olika faktorer på en tiogradig skala som gör att du kan vrida och vända eller skära och gruppera din databas på ett helt nytt sätt. Låt oss tillföra mer kunskap till din kunddatabas!

Ring oss för mer om Dataförädlingen

Vi hjälper gärna till

+45 7020 5046

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.  

Hur läser ni på data på min kunddatabas?
Du skickar ett kundregister till oss med adresser på kunderna. Vi behöver inte namn en utan bara en kund per rad i en fil. (Helst som .csv-fil)
Levererar ni data på individnivå?
Nej, vi levererar statistik på områdesnivå.